Valparna är nu tre veckor och de utvecklas bara bra. De har fått ögon och börjat bli små individer.