En av anledningarna till att jag började med collie och sedan fortsatt med rasen är dess i mitt tycke unika kombination av intelligens, vänlighet, samarbets- och arbetsförmåga. Jag tror detta beror på att collien är mycket signalsäker och har en stor social kompetens som går utöver de flesta rasers.

Eftersom det är viktigt att en hund är frisk både fysiskt och psykiskt, följer jag upp alla valpar med bl.a. HD-röntgen och mentalbeskrivning (MH) och vill att valpköparna hjälper mig med detta.

När det gäller att välja avelsdjur anser jag att den stora inavelsgraden i collierasen är det största problemet. Jag försöker att välja avelsdjur där den kända risken för HD eller andra allvarliga sjukdomar är så liten som möjligt. Att helt undvika risker går inte.

Vad gäller mentalitet försöker jag använda hundar som genom mentalbeskrivning eller på annat sätt visat sig ha stabila nerver, visat arbetslust och som är vänliga mot både människor och hundar. Att enbart använda korade hundar går inte med tanke på att det inte finns så många korade collies och det därför med hänsyn till vad som ovan sagts om inavelsgraden, är nödvändigt att använda relativt obesläktade hundar.

Jag vill försöka arbeta långsiktigt. Varje kull är ett steg på vägen och jag är medveten om att bakslag kan komma. Jag hoppas därför att valpköparna hjälper mig med information så att jag kan få fram så bra hundar som möjligt.

Jag vill gärna hålla kontakt med valpen och köparen och brukar försöka ha en valpträff i samband med en utställning e. d. Där kan eventuella problem eller funderingar tas upp och det ges en möjlighet att träffa syskon och andra släktingar. Jag tar för givet att valpköparen håller kontakt per telefon och hör av sig både med positiva och negativa saker som händer.

Mentalbeskrivning försöker jag ordna för hela kullen mellan 12 – 18 månader. Vidare planeras kennelträffar varje år, ibland tillsammans med andra kennlar, där träningsmöjligheter ges inom de områden som man är intresserad av.